Máy tính cá nhân và người sử dụng

Số người sử dụng máy tính đang gia tăng mỗi ngày, cả ở văn phòng cũng như các hộ gia đình.

Chiếc máy tính cá nhân luôn được cải tiến, không ngừng được tung ra các dòng máy mới, và cuộc cạnh tranh giữa các công ty cũng đang trở nên gay gắt. Trong số đó, nhà sản xuất máy tính cá nhân nào thường được người sử dụng biết đến, chiếc máy tính cá nhân thường được sử dụng là sản phẩm của nhà sản xuất nào,… là những điểm mà người ta quan tâm.

Vì thế lần này, người ta đã khảo sát mức độ hài lòng đối với chiếc máy tính, số người sử dụng máy tính trên thực tế và độ công nhận của nhà sản xuất máy tính cá nhân, và được kết quả như sau.

Nhà sản xuất được biết đến nhiều nhất là công ty A, có chiếc máy tính mà người tiêu dùng hài lòng nhất, về dòng máy tính xách tay là công ty B, còn về dòng máy tính để bàn là công ty C. Như vậy, dù đó là chiếc máy tính được nhiều người biết đến chăng nữa thì cũng không thể nói rằng chiếc máy tính đó có mức độ hài lòng của người tiêu dùng cao được. Và cũng có thể thấy có nhà sản xuất mặc dù được nhiều người biết đến nhưng lại có độ công nhận thấp, ví dụ như công ty H.

Chi tiết được thể hiện như bảng sau đây:

Thứ hạng

Hạng mục

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Hạng 5

Độ nhận thức

Cty A

Cty D

Cty J

Cty K

Cty E

Người sử dụng

Cty A

Cty D

Cty H

Cty I

Cty B

Hài lòng

Máy tính xách tay

Cty B

Cty F

Cty A

Cty D

Cty J

Máy tính để bản

Cty C

Cty G

Cty D

Cty A

Cty K