A

 人間にとって心身ともに健康であることが理想的だが、新しく社会に出た若者たちは、時にはうまくいかないことに出会い、自信を失うこともあるだろう。
Đối với con người, có thể chất và tinh thần khoẻ mạnh là điều lý tưởng, tuy nhiên đối với những người trẻ tuổi khi mới bước chân vào xã hội, đôi khi chỉ vì gặp phải những việc không suôn sẻ mà đánh mất tự tin.
経験から言うと、同僚や先輩の温かい言葉が耳に入らなくなってしまうのは、 そういう、自分に自信がなくなったときであることが多い。
Theo kinh nghiệm mà nói, nhiều trường hợp những lời nói ấm áp của đồng nghiệp và những người đi trước không lọt tai nên tự mình đánh mất đi sự tự tin.
その結果、今まで築いてきた人間関係まで壊してしまうことさえある。
Kết quả là ngay cả các mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng từ trước đến giờ cũng bị đổ vỡ.
自分の周りの人たちを大切に して、助言を生かしていく気持ちを持つためには、まず自分のこれまでの努力を肯定的にとらえてみよう。
Để có những cảm xúc trân trọng những người xung quanh và phát huy những lời khuyên của họ, thì trước tiên hãy thử có cái nhìn tích cực về nỗ lực của bản thân từ trước đến nay.
結果が完壁でなくても、「よくやった」と自分自身に言えると、他の人の言葉も素直に聞くことができるようになる。
Khi bạn có thể tự nói với chính mình rằng "làm tốt lắm" ngay cả khi kết quả không được hoàn hảo, thì bạn sẽ có thể dễ dàng lắng nghe những lời từ người khác.

B

 社会人になったばかりの今、皆さんは仕事の厳しさや学生時代にはなかっ たような人間関係の複雑さに驚いていうのではないでしょうか。
Bây giờ, khi vừa trở thành thành viên trong xã hội, chắc hẳn các bạn đều sẽ rất ngạc nhiên bởi sự khắc nghiệt trong công việc cũng như sự phức tạp trong các mối quan hệ mà lúc đi học dường như không có.
こんなはずではなかったと、抱いていた理想が崩れそうになることがあるかもしれません。
Chắc cũng có khi những lý tưởng đang ấp ủ dường như sụp đổ mà chúng ta không mong là nó sẽ xảy đến.
特に、自分とは異なる価値観を持った上司や先輩から無理な仕事を頼まれたときなど、強くそう感じることでしょう。
Đặc biệt là khi chúng ta được nhờ làm những công việc quá sức khả năng từ cấp trên cũng như những người đi trước, những người có giá trị quan khác với mình, thì có lẽ bạn sẽ cảm thấy điều đó thật mạnh mẽ.
時には先輩の言葉につい反発したくなることもあるでしょう。
Chắc cũng có đôi lúc bạn muốn đáp trả lại những lời của những người đi trước.
しかし、そんなときにはまず相手の考え方を受け入れてみてください。
Tuy nhiên, lúc đó trước tiên hãy thử tiếp thu suy nghĩ của đối phương.
信頼関係を築くにはある程度の時間が必要であり、その後で自分の考えを述べればよいのです。
Để xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau cần một khoảng thời gian trong chừng mực nào đó, sau đó nên thể hiện những suy nghĩ của mình.
それまでは自分を抑えることも大切で、それが社会人として訓練でもあります。
Việc kiềm chế bản thân cũng rất quan trọng, đó cũng là một cách huấn luyện với tư cách là một người của xã hội.