nhật

nhất

quốc

thập

đại

hội

nhân

niên

nhị

bản

tam

trung

trường, trưởng

xuất

chính

ngũ

tự

sự

giả


nguyệt

tứ

phân

thời

hợp

đồng

cửu

thượng

hành, hàng

dân

tiền

nghiệp

sinh

nghị

hậu

tân

bộ

kiến

đông

gian

địa

đích

trường

bát

nhập

phương

lục

thị

phát

viên

đối

kim

tử

nội

định

học

cao

thủ

viên

lập

hồi

liên

tuyển

điền

thất

đại

lực

kim

mễ

bách

tương, tướng

quan

minh

khai

kinh

vấn

thể

thực

quyết

chủ

động

biểu

mục

thông

hóa

trị

toàn

độ

đương, đáng


sơn

tiểu

kinh

chế

pháp

hạ

thiên

vạn

ước

chiến