khi

trước

hoành

ánh

hình

tịch

vực

đãi

tượng

trợ

triển

ốc

động


trạch

phiếu

truyền, truyện

phúc

tảo

thẩm

cảnh

huống


điều

thừa

tưởng

độ

tự

tạo

vị

niệm

phụ

thân

thuật

sai

tộc

truy

nghiệm


nhược

tố

đê

lượng

nhiên

độc

cung

tế

thụ

y

vệ

khí

âm

hoa

đầu

chỉnh

tài

môn

trị
退
thoái

thủ

cổ

thái
姿

đáp

mạt

đội

chỉ

chú

chu

vọng

hàm

chủng

phản

dương

thất

bình

dạng

hảo, hiếu

ảnh

mệnh, mạng

hình

thất

lộ

lương

phục

khóa

trình

hoàn

các

cảng

khoa

hưởng

phóng, phỏng

hiến

sử

hộ

miểu

phong

cực

khứ