ngoại

tối
調
điều, điệu


hiện

bất

công

khí

thắng

gia

thủ

ý

tác

xuyên

yêu, yếu

dụng

quyền

tính

ngôn

thị

vụ

sở

thoạithành

đề

lai

tổng

sản

thủ

cường, cưỡng

huyện

số

hiệp


thiết

bảo

trì

khu

cải


đạo

đô

hòa

thụ

an

gia

tục

điểm

tiến

bình

giáo

chính

nguyên

chi

đa

thế

tổ

giới

cử


báo

thư

tâm

văn

bắc

danh

chỉ

ủynữ

viện

cộng

nguyên

hải

cận

đệ

mại

đảo

tiên

thống

điện

vật

tế

quan

thủy

đầu

hướng

phái

tín

kết

trọng, trùng

đoàn

thuế

dự

phán

hoạt

khảo