bạc

diếu

tân


phiến

bình

trụy


đào

ngu

kỉ


tạc

thân

bình

thiếu

lương

xu

phổ, phả

đoán

cổ

hạt

ngạ

đồn

manh

bão

hồng

phiên

tật

côn

hựu

thục

trinh

đốc

táo

phẫn

hận

bào

tự

địch

nặc

si

tào

phạt

thiên

khái

du

ngưng

thậm

thiệt

qua

hưởng

ni

liêm

kiệt

xích

trọc

tiếu

biến

nhũng

khoản

phù

điếu

phi

chưởng

hủ

lưu

viên

tiều

bồi

chúc

nhưỡng

cảm

hoán

tự

hiểu

hiệp

khẳng

liệp

thai

đỗng

khối

quyên

cám

khế

li

đồn

sáp

đẩu

nhiếp

ất

phẫu

vịnh

thụy

thị

lạc

khí

bôn

giáp

dương