ngọ

công

tỉnh

tri

họa, hoạch

dẫn

cục

đả

phản

giao

phẩm

giải

tra

nhiệm

sách

vào

lĩnh, lãnh

lợi

thứ

tế

tập

diện

đắc

giảm

trắc

thôn

kê, kế

biến

cách

luận

biệt
使
sử, sứ

cáo

trực

triều

quảng


nhận

ức

thiết

cầu

kiện

tăng

bán

cảm

xa

hiệu
西
tây

tuế

thị

kiến

giá

phụ

thế

nam

tại

tình

thủy

đài

văn


các

tham

phí

mộc

diễn


phóng

tạc

đặc

vận

hệ

trú, trụ

bại

vị


dịch

quả

quân

tỉnh

cách

liệu

ngữ

chức

chung

cung

kiểm

tử

tất

thức

thiếu, thiểu

qua, quá

chỉ

cát

khẩu

xác

tài

trí

đề

lưu